Privacy Reglement van Fier met Paarden

Fier met Paarden hecht waarde aan je privacy.
Alle informatie over individuele cliënten en bedrijven worden vertrouwelijk behandeld en is in overeenstemming met de wet op de bescherming van persoonsgegevens. Alleen indien de cliënt of bedrijf daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft, wordt informatie doorgegeven aan een opdrachtgever. Fier met Paarden draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting.

Welke persoonsgegevens worden er opgeslagen?
Fier met Paarden verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
–        Voor- en achternaam
–        Geboortedatum
–        Adresgegevens
–        Telefoonnummer
–        E-mailadres
–        Website

Welke persoonsgegevens worden er opgeslagen?

Fier met Paarden verwerkt de genoemde persoonsgegevens met als doel:
–        Facturatie en afhandeling van de betaling
–        Verzenden van een nieuwsbrief
–        Contact op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
–        Informatie te verstrekken over wijzigingen in onze dienstverlening
–        Om onze diensten uit te voeren.
Wanneer je een klant van Fier met Paarden bent, bewaren we de gegevens die gebruikt zijn tijdens de samenwerking tenminste 7 jaar in verband met de fiscale bewaarplicht. Je hebt het recht om ten alle tijde jouw gegevens op te vragen die bij Fier met Paarden zijn vastgelegd en bewaard worden door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen. Onze website is voorzien van een SSL certificaat om je privacy te beschermen en is uitgerust met beveiliging software om hackers en spam tegen te houden.

Onze contactgegevens zijn:
Fier met Paarden
sita@fiermetpaarden.nl
06 15271399